Album: Joshi Shashin-Bu To Oji-San Shidouin Kuimono Ni Sareta Akogare