Album: Kinpatsu Single Mother to Icha Love Suru Hon